Kulturföreningen Kulturhållplats Hindås Station är en politiskt och religiöst oberoende ideell förening.

Vi har från starten haft som målsättning att utöka kulturutbudet för området runt Hindås. Föreningen

bildades den 5 oktober 2003 och har med stöd från bl.a Kultur Härryda och studieförbundet Sensus

arrangerat cirka 10 evenemang per år. Till detta har kommit ett antal barnteater- föreställningar, utställningar för unga , lokal historia och danskurser mm.

      Vi har fått ett fantastiskt stöd från våra medlemmar under de gångna åren. Därför fortsätter vi att arrangera evenemangskvällar, som förhoppningsvis genom sin bredd har något att erbjuda de flesta. I våra biljettpriser inkluderas medlemskap i Kulturhållplats Hindås Station.

 

VÅR

2018

 

 

 

RENOVERINGSPAUS UNDER 2017 OCH VÅREN 2018!

 

 

Kulturföreningen Kulturhållpats Hindås station tar från och med april paus i sin verksamhet då stationen ska genomgå inre renovering.

 

Vi är mycket glada för att detta sker och ser fram emot att

starta upp vår verksamhet med ett nytt spännande

kulturprogram för gamla såväl som nya medlemmar

någon gång under 2018.

 

 

Hjärtligt välkomna tillbaka.!

Följ utvecklingen på vår hemsida och på facebook!

Gilla gärna vår sida på Facebook!

Kulturhållplats Hindås

Vi behöver bli fler som jobbar med föreningen

- intresserad?   Skriv då ett meddelande på vår FB-sida!

KALLELSE

Alla medlemmar kallas till årsmöte för

Kulturhållplats Hindås Station

måndag den 15 mars 2018 kl 19.15

 

Lokal - vg ring Mia Branzell på 070-2317411

 

Ärenden och motioner skall vara styrelsen

tillhanda senast 14 dagar före årsmötet.

Dagordning:

1. Fastställande av dagordning

2. Val av ordförande av mötet

3. Val av sekreterare

4. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet

5. Årsmötets behöriga utlysande

6. Styrelsens verksamhetsberättelse

7. Revisorernas berättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

9. Fastställande av medlemsavgift för innevarande verksamhetsår

10. Val av ordförande för 1 år

11. Val av kassör för 1 år

12. Val av övriga styrelseledamöter för upp till 2 år

13. Val av revisor

14. Val av valberedning bestående av två medlemmar

15. Övriga frågor

 

 

 

 

 

 

 

Tisdag 14 mars kl. 18.00

Familjeföreställning, för barn mellan 4-8 år

Alvdis och Hamsa ser en pappa som gråter.

Varför gör han det? Har någon varit dum?

Eller är han bara trött? Han kanske har tappat bort något? Cyklat omkull?

Eller så har han bara ätit för mycket godis!

 

En humoristisk och allvarsam föreställning om känslor för barn mellan 4-8 år baserad på boken med samma namn skriven av Kristina Murray Brodin.

 

Medverkande: Jennie Lindgren och Jonas Rimmeika

Regi: Lasse Beischer

 

 

För 4-8 år . ca 30 min.

 

 

 

 

 

 

Varför gråter pappan?

 

 

 Med Teater Trampolin.

 

Biljetter à 40 kr/pers säljs på Hindås bibliotek från 28/2

samt eventuellt överblivna biljetter i entrén.